อธิบดีกรมการข้าว ร่วมอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ

H2 28.02.60อธิบดีกรมการข้าว ร่วมอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ

อธิบดีกรมการข้าว ร่วมอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ

s1 28.02.60

s2 28.02.60

s3 28.02.60

            เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวร่วมพิธีปลงผมนาค ณ อุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

โดยมีนายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมด้วย พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ในการนี้ มีผู้ทรงเกียรติเดินทางเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น นายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อดีตเลขาธิการคณะกรมมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นต้น โดยมีกำหนดพิธีอุปสมบทในวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ วัดป่าพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

สืบเนื่องจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้ทราบว่า นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทรธิราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ระหว่าง  วันที่ 1 - 14 มีนาคม 2560 ณ วัดป่าพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 7

            โดยจะมีพิธีฉลองพระบวชใหม่และพิธีมหามงคลลาสิกขา ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560  เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน