ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย( ทปษ.กข)เป็นประธานเปิดรายการโทรทัศน์Farmers Love Sustainable Rice

headดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย( ทปษ.กข)เป็นประธานเปิดรายการโทรทัศน์Farmers Love Sustainable Rice

01

 

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัยที่ปรึกษากรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดรายการโทรทัศน์ Farmers Love Sustainable Riceณ อาคารฝึกอบรมโรงเรียนข้าวและชาวนา

รายการนี้เป็นรายการสาระบันเทิงที่ก่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้สร้างสรรรูปแบบในการเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชม

การจัดงานครั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ให้ความรู้แก่เกษตรกร ทั้ง 2 ทีม จากจังหวัดชัยนาท  และจังหวัดนครสวรรค์ ที่เข้าแข่งขันในรายการนี้ด้วย

                                                                            วชิรวิทย์ บุญสุข  ภาพ / ข่าว