กรมการข้าวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล แด่รัชกาลที่๙ เนื่องในวันคล้ายวันสววรรคต

DSC 3128 กรมการข้าวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล แด่รัชกาลที่๙ เนื่องในวันคล้ายวันสววรรคต

DSC 3139

DSC 3110  DSC 3112

 

กรมการข้าวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศล แด่รัชกาลที่๙ เนื่องในวันคล้ายวันสววรรคต

 

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 กรมการข้าวจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสววรรคต ครบ 3 ปี วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้ โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธี ในการนำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กรมการข้าวร่วมพิธีฯ

ในโอกาสนี้ ประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยถวายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทอดผ้าสดัปกรณ์ โดยมีพระมหาเขมานัน ปิยะศรีโล เปรียญธรรม 9 ประโยค เจ้าคณะเขตลาดพร้าว เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า เป็นประธานในพิธีสงฆ์

ในโอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ถวายชุดภัตตาหารเพล เครื่องไทยธรรม และร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 19 รูป จากวัดลาดปลาเค้า ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานกรมการข้าว

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว : ข่าว

วชิรวิทย์ บุญสุข เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : ภาพ

 

DSC 3120  DSC 3128

DSC 3177  DSC 3213

DSC 3224  DSC 3229  DSC 3254

DSC 3280

DSC 3285