การประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกันของผู้บริหารกรมการข้าว

S 54566934การประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกันของผู้บริหารกรมการข้าว

 

S 54566922

           วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหารกรมการข้าว ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของกรมการข้าว

S 54566934

S 54566928

S 54566923  S 54566931