การประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารกรมการข้าว

001 4 การประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารกรมการข้าว

001 3

001 1  001 2 

 

การประชุมหารือการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารกรมการข้าว

 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหารกรมการข้าว ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของกรมการข้าว

 

001 4