ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมการข้าวคนใหม่

DSC 702 ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมการข้าวคนใหม่

DSC 709

 

ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมการข้าวคนใหม่

 

           วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ให้การต้อนรับและเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

 

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน

 

DSC 705  DSC 705

DSC 707

DSC 708  DSC 709