กรมการข้าวจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐปี 2563

001 กรมการข้าวจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐปี 2563

 002

 

กรมการข้าวจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐปี 2563

 

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐปี 2563 ให้กับเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

004  003

005