อธิบดีกรมการข้าว เปิดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย จ.นครพนม

001 32 อธิบดีกรมการข้าว เปิดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย จ.นครพนม

 001 14  001 15

001 33  001 11

 

อธิบดีกรมการข้าว เปิดโครงการจิตอาสาช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย จ.นครพนม

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” จังหวัดนครพนม และปล่อยคาราวานรถโมบายเคลื่อนที่เร็ว ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล เกษตรกร
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม รวมทั้งได้มอบข้าวเหนียว จำนวน 100 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร ให้แก่ผู้ประสบภัยในตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

            สืบเนื่องจากอิทธิพลพายุ “โพดุล” และพายุ “คาจิกิ” ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ทำให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดนครพนมมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาแก อำเภอเรณูนคร อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอปลาปาก อำเภอนาหว้า และอำเภอศรีสงคราม ซึ่งเป็นด้านพืช จำนวน 24,239 ไร่ เกษตรกร 3,187 ราย พื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 16,807 ไร่ ด้านประมง มีเกษตรกร ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหาย จำนวน 69 ราย พื้นที่ 64 ไร่ และด้านปศุสัตว์ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 152 ราย แต่ไม่มีความเสียหาย ปัจจุบัน สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย และเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

            สำหรับ “โครงการ จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” จังหวัดนครพนม มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน โดยได้นำปัจจัยการผลิตเพื่อไปสนับสนุน ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประอุทกภัย ประกอบด้วย พืชผัก ไม้ผล รวม 2,750 ต้น พันธุ์ปลา 250 ถุง หญ้าพระราชทาน 5,000 กก. (250ฟ่อน) สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น(พด.6) 250 แกลลอน ข้าวสาร ถุงยังชีพ น้ำดื่มและ เครื่องประกอบอาหาร รวม 150 ชุด รวมทั้งการให้บริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกดูแลสุขภาพและบำรุงร่างกายสัตว์

 

001 36  001 32

001 38  001 40

001 37  001 39

001 19  001 20  001 21

001 34