อธิบดีกรมการข้าว เยียวยาเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ใน จ.อุบลราชธานี

77803 อธิบดีกรมการข้าว เยียวยาเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ใน จ.อุบลราชธานี

 

 77802  77845

 

อธิบดีกรมการข้าว เยียวยาเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ใน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นตรวจเยี่ยมความเสียหายและมอบเงินช่วยเหลือให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ซึ่งมีที่อยู่อาศัยและที่นาได้รับความเสียหาย เดือดร้อนจำนวนมากจากอุทกภัยในครั้งนี้

โดยได้รวบรวมเงินบริจาก จากเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการข้าวทั่วประเทศ เป็นจำนวนเงิน 161,779 บาท เพื่อช่วยเหลือบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จำนวน 98 ราย และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี จำนวน 4 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้

77784  77793  77785

Untitled Panorama1

77817  77820

77843  77845

77857