การสัมมนาพัฒนาการเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

IMG 2279การสัมมนาพัฒนาการเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

page

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560ดร.กฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาการเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2560 ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

รองอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า งานพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเล็ดพันธ์ข้าว นับเป็นภารกิจที่กรมการข้าวให้ความสำคัญและติดตามด้วยความใกล้ชิดมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี 2555 ได้มีการจัดตั้งเป็นสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นทั่วทั้งประเทศจำนวน 50 ชมรม มีสมาชิกจำนวน 2,131 ราย เพื่อมุ้งเน้นการแก้ปัญหาด้านการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอกับการใช้ปลูกแก้ปัญหาด้านการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอกับการใช้เพาะปลูกของชาวนา จากความต้องการเมล็ดพันธุ์ใช้ปลูกปีละประมาณ 1.2 ล้านต้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมประเทศในทุกระดับ

การสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

                นายนิวัฒน์  วะปะนัง:ภาพ/ข่าว