อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

76504 อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

76504

 

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน
ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

          วันที่ 18 กันยายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพร้อมให้กำลังผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ โดยมี นายสราวุธ ประดับคำ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 172 หมู่ 4 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ  

ในการนี้ นายประสงค์ ได้รับฟังผลการดำเนินงาน รับฟังปัญหาและอุปสรรค พร้อมมอบแนวทางการปฎิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และอยากให้นักวิจัยทุกคนต้องตระหนักถึงงานวิจัยว่านำมาใช้ประโยชน์อย่างไรในการที่จะนำไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวนา โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อพื้นที่นั้นๆ เข้ามาใช้ผสมสาน เพื่อความถูกต้องเเม่นยำเเละสะดวกรวดเร็ว รวมไปถึงเรื่องการ การพัฒนาคน พัฒนางาน ความรัก ความสามัคคีภายในหน่วยงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน.

 

76492  76505

76507

76500  76501