กรมการข้าวร่วมลงพื้นที่อุทกภัยจ.พิษณุโลก สร้างขวัญและกำลังใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด

0001 2 กรมการข้าวร่วมลงพื้นที่อุทกภัยจ.พิษณุโลก สร้างขวัญและกำลังใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด

IMG 22803 20190904173256000000

0001 53  0001 47

กรมการข้าวร่วมลงพื้นที่อุทกภัยจ.พิษณุโลก สร้างขวัญและกำลังใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด

 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ บ้านดงพลวง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าวและคณะ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยอุทกภัย ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ17 จังหวัด ณ ห้องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก จากนั้นได้พบปะเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยในพื้นที่ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลกเพื่อสร้างขวัญให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ประตูระบายน้ำแม่น้ำยม บ้านหาดสะพานจันทร์ ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

0001 33  0001 13

ในการนี้นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ได้รับมอบหมายจากนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก โดยมีนายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นายเสกสรร รื่นภาคเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกและคณะ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ซึ่งทั้ง 2 ศูนย์ เป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วม ซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และเครื่องมือทางการเกษตรได้ โดยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าดูและสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด โดยขอให้จัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลีคลาย พร้อมให้รายงานสถานการณ์ให้กรมการข้าวได้รับทราบ

0001 2

0001 9  0001 8

0001 20