“ประภัตร” ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่เร่งเพิ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ ย้ำเมล็ดพันธุ์ต้องมีคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้ชาวนา

3 “ประภัตร” ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่เร่งเพิ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ ย้ำเมล็ดพันธุ์ต้องมีคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้ชาวนา

1

3  timeline 20190831 120418

25bcf9f9 c582 4d8d b028 f304c3767a8c  218b8ce5 2e8f 4805 bcb4 3f257b5e285a

 

“ประภัตร” ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่เร่งเพิ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ ย้ำเมล็ดพันธุ์ต้องมีคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้ชาวนา

       วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่ เดินทางไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และนายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ในการนี้เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ และถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมข้าว

       นายประภัตร กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กรมการข้าว มีภารกิจหลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรได้ใช้ข้าวพันธุ์ดีของประเทศ มีพื้นที่ 74 ไร่ เขตรับผิดชอบ ใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำพูน ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้ง 3 จังหวัดรวม 709,858 ไร่ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง ปี 2561-2562 ผลิตข้าวพันธุ์ สปต1 และ กข-แม่โจ้2 รวม 2,568.475 ตัน หรือร้อยละ 85.62 ตัน (จากเป้าหมาย 3,000 ตัน) นอกจากนี้มียังรับผิดชอบศูนย์ข้าวชุมชนอีก 21 ศูนย์ และศูนย์ข้าวชุมชนของจังหวัดลำพูน 9 ศูนย์ โดยในวันนี้ ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการเร่งเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั่วประเทศให้เพิ่มมากขึ้น จากเดิม 85,000 ตัน เพิ่มเป็น 200,000 ตัน เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ในช่วงที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวเสียหาย อีกทั้งจะส่งเสริมและพัฒนาระบบการตลาดออนไลน์ ให้เกษตรกรทั่วประเทศสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีได้สะดวก สบาย ลดต้นทุน เพื่อยกระดับให้เมล็ดพันธุ์ข้าวและเพิ่มมูลค่ายิ่งขึ้นและให้เกษตรกรได้ตระหนักว่าหากจะซื้อเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ให้นึกถึงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นลำดับแรก

        “ศูนย์แห่งนี้มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่และการเพาะปลูกข้าวเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นต้องทำให้ชาวนามีความมั่นใจในเมล็ดพันธุ์ โดยต้องเพิ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีในประเทศให้ผลิตได้มากที่สุด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีสนับสนุนทั้งด้านการตลาดออนไลน์ ด้านการผลิต อาทิ เครื่องมืออุปกรณ์ ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมถึงหากพื้นที่ใดขาดแคลนน้ำก็พร้อมสนับสนุนขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร หากทำได้สำเร็จจะช่วยชาวนาหลายล้านคนให้พ้นความยากจนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

 

************************

 

2

4  edcfe104 2088 4ed5 9a2a 496e528f12f9

af7e0c63 2838 4e39 88fd cd66f7ca3088