กรมการข้าว จัดสัมมนามอบนโยบายการพัฒนางานให้เจ้าหน้าที่ฯ สอดคล้องการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่

DSC 0004 กรมการข้าว จัดสัมมนามอบนโยบายการพัฒนางานให้เจ้าหน้าที่ฯ สอดคล้องการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่

 PRD 7859

PRD 7874  DSC 0012

DSC 0015

 

กรมการข้าว จัดสัมมนามอบนโยบายการพัฒนางานให้เจ้าหน้าที่ฯ สอดคล้องการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่

 

       วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าวให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายด้านการพัฒนางาน ในการสัมมนาร่วมวางแผนและพัฒนาการทำงานของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

       โดยมี นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวรายงาน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่ และมีโอกาสได้ทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่ ณ โรงแรมเรนทรี เรสซิเดนซ์ จ.นครราชสีมา