กรมการข้าวจัดสัมมนาโครงการฝึกอบการบริหารการจัดการภาครัฐ

IMG 2026กรมการข้าวจัดสัมมนาโครงการฝึกอบการบริหารการจัดการภาครัฐ

 

page 

         วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 น. ดร.กฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการฝึกอบการบริหารการจัดการภาครัฐ  การบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560   ณ โรงแรมมารวย การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร

นายนิวัฒน์  วะปะนัง:ภาพ/ข่าว