รองอธิบดีกรมการข้าวร่วมสังเกตการณ์ทดสอบสมรรถนะ และประสิทธิภาพการใช้เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับฉีดพ่นสารเพื่อการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพ

47364รองอธิบดีกรมการข้าวร่วมสังเกตการณ์ทดสอบสมรรถนะ และประสิทธิภาพการใช้เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับฉีดพ่นสารเพื่อการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพ

รองอธิบดีกรมการข้าวร่วมสังเกตการณ์ทดสอบสมรรถนะ
และประสิทธิภาพการใช้เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับฉีดพ่นสารเพื่อการลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพ

page

            เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กรมการข้าว โดยนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวร่วมมือกับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยนายโทโมฮิโระ นากุระ Head of Division Unmanned System Business Developmentและนายชัยเดช นาวีวิจิตร General Manager Corporate Planning ร่วมสังเกตการณ์การทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพการใช้เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับฉัดพ่นสารเพื่อการลดต้นและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวคุณภาพ

ภาพ : วชิรวิทย์ บุญสุข

ข่าว : พิมพกานต์ พุทธศิริ