กรมการข้าวร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ (12 สิงหาคม 2559)

DSC 0077กรมการข้าวร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กรมการข้าวร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559

page

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมการข้าว ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559

วริศรา ทรัพย์เกษม ภาพ/ข่าว