กรมการข้าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

15 08 62 13กรมการข้าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

 

15 08 62 13

15 08 62 20 15 08 62 4

15 08 62 15

กรมการข้าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

         วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-11.30 น. นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ ให้การต้อนรับ นาย คิม เช พง (H.E. Mr. Kim Je Bong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) ประจำประเทศไทย และคณะ เดินทางมาศึกษาเยี่ยมชมและดูงานด้านข้าว ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว