กรมการข้าวแนะนำเทคนิคการตัดใบข้าวในนาหว่าน ช่วยให้นาข้าวที่ประสบภัยแล้งฟื้นตัวเร็วและวัชพืชจะโตไม่ทัน ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

170420กรมการข้าวแนะนำเทคนิคการตัดใบข้าวในนาหว่าน ช่วยให้นาข้าวที่ประสบภัยแล้งฟื้นตัวเร็วและวัชพืชจะโตไม่ทัน ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

 

170420

PRD 4957  PRD 4977

170422  PRD 4960

 

เทคนิคตัดใบข้าวช่วยนาที่กระทบแล้งฟื้นตัว

          กรมการข้าวแนะนำเทคนิคการตัดใบข้าวในนาหว่าน ช่วยให้นาข้าวที่ประสบภัยแล้งฟื้นตัวเร็วและวัชพืชจะโตไม่ทัน ทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

           นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า ภาวะฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมาทำให้นาข้าวหลายพื้นที่ต้นโทรมแห้งและชะงักการเจริญเติบโตของข้าว รวมทั้งมีวัชพืชขึ้นในแปลงนามาก แต่ขณะนี้ฝนเริ่มกลับมาตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งหากมีน้ำขังนาแล้ว ชาวนาสามารถใช้เทคนิคการตัดใบข้าวให้ต้นข้าวฟื้นตัวได้ โดยแนะนำสำหรับแปลงนาหว่านซึ่งการตัดใบควรมีระดับน้ำในนาสูงไม่เกิน 5 เซนติเมตร สามารถใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่าตัดระยะข้าวกำลังแตกกอที่ความสูงประมาณ 5 เซนติเมตรจากผิวดินซึ่งเท่ากับระดับผิวน้ำ  หลังจากตัดใบประมาณ 15 วัน ต้นข้าวจะเจริญเติบโตจนมีความสูงเท่าก่อนตัด จากงานวิจัยของกรมการข้าวพบว่า เทคนิคการตัดใบข้าวไม่ใช่เพื่อการกำจัดวัชพืชเท่านั้น แต่มีศักยภาพที่จะเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่   นาหว่านข้าวได้ด้วย เนื่องจากใบข้าวและวัชพืชที่ตัดออกจะถูกย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับข้าวเป็นอย่างดี ช่วยลดการแข่งขันของวัชพืช ทำให้ต้นข้าวสูงสม่ำเสมอและแตกกอได้ดีเหมือนนาปักดำ ช่วยลดการระบาดและทำลายของโรคแมลงศัตรูข้าว รวงข้าวออกอย่างสม่ำเสมอและสุกแก่พร้อมกัน ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติตามปกติที่ไม่ได้ตัดใบ

 

            อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า พื้นที่นาของไทยเปลี่ยนแปลงจากการปลูกแบบปักดำมาเป็นการหว่านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการขาดแคลนแรงงานและต้องการลดต้นทุนการผลิต แต่ด้วยวิธีการปลูกแบบหว่านเมล็ดส่งผลให้วัชพืชเกิดขึ้นในแปลงเพิ่มมากขึ้นด้วย การใช้สารป้องกันและกำจัดวัชพืชทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นชาวนาหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทดลองใช้เทคนิคการตัดใบข้าวเพื่อการกำจัดวัชพืชพบว่า ได้ผลดีและเริ่มนิยมใช้แพร่หลายมากขึ้น ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ทำในนาปักดำเพราะระบบรากของข้าวที่ปลูกแบบนาปักดำจะไม่แข็งแรงเท่ากับนาหว่าน เมื่อตัดใบข้าวแล้วจะทำให้ข้าวฟื้นตัวช้าหรือไม่ฟื้นเลย โดยเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่หรือที่กรมการข้าว หมายเลขโทรศัพท์ 02-561-4738