กรมการข้าวร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง-ราชินี”

22กรมการข้าวร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง-ราชินี”

page1

page

กรมการข้าวร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง-ราชินี”

            วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร นายวิชาญ  เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว และนางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดขึ้น เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยมี พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี