กรมการข้าวประชุมหารือร่วมกับกรมศิลปากร เรื่องการปลูกข้าวเพื่อตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบพระเมรุมาศ รัชการที่ 9

IMG 1945กรมการข้าวประชุมหารือร่วมกับกรมศิลปากร เรื่องการปลูกข้าวเพื่อตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบพระเมรุมาศ รัชการที่ 9

page

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ดร.กฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล  รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับกรมศิลปากร เรื่องการปลูกข้าวเพื่อตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบพระเมรุมาศ รัชการที่ 9 โดยมีบุคลากรกรมการข้าวที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์กรมการข้าว