กรมการข้าวประชุมคณะกรรมการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560

Hกรมการข้าวประชุมคณะกรรมการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560

page

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ดร.กฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีบุคลากรกรมการข้าวที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว