รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเปิดเวทีสัมมนาใหญ่แห่งปี “Agri Forum 2019 เกษตรปลอดการเผา”

211148รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเปิดเวทีสัมมนาใหญ่แห่งปี “Agri Forum 2019 เกษตรปลอดการเผา”

211148

S 24051715  211150

211146  211149

 

รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเปิดเวทีสัมมนาใหญ่แห่งปี “Agri Forum 2019 เกษตรปลอดการเผา”

 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดเวทีสัมมนาใหญ่แห่งปี Agri Forum 2019 เกษตรปลอดเผา ภายใต้แนวคิด The world of Unburnt Farm ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ บริษัท คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมการข้าว) และกระทรวงอุตสาหกรรม (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย) ตลอดจนธราคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดเต็มวิทยากรจากทุกภาคส่วนร่วมถ่ายทอดความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อกระตุ้นเกษตรกรไทยร่วมใจทำเกษตรแบบปลอดการเผา ลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาในที่โล่งของภาคการเกษตร ตั้งเป้าหมายภายในระยะเวลา 3 ปี ต้องทำเกษตรปลอดการเผาร้อยละ 100 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า กรมการข้าวได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริม และทำกิจกรรมร่วมกันในการสนับสนุนชาวนาทำการเกษตรแบบปลอดการเผา โดยกรมการข้าวได้วางมาตรการหลักไว้ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้ชาวนา 2) การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และ 3) มาตรการทางกฎหมาย ซึ่งในปี 2562 นี้ มีเป้าหมายนำร่องใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท และจังหวัดปทุมธานี ก่อนจะขยายไปทั่วประเทศ ในงานสัมมนา Agri Forum 2019 กรมการข้าวได้ร่วมนำเสนอด้านนโยบายและโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลอดการเผาด้วย

  

นายรัชนัย ประสงค์ใด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว : รายงาน