ศวข.ปทุมธานี จัดงานวันนัดพบเกษตรกร (Field days) เพื่อเผยแพร่เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามระบบเกษตรอัจฉริยะ

H ศวข.ปทุมธานี จัดงานวันนัดพบเกษตรกร (Field days) เพื่อเผยแพร่เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามระบบเกษตรอัจฉริยะ

 001

ศวข.ปทุมธานี จัดงานวันนัดพบเกษตรกร (Field days)
เพื่อเผยแพร่เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามระบบเกษตรอัจฉริยะ

 

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. น.ส.นนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันนัดพบเกษตรกร (Field days) เรื่อง เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามระบบเกษตรอัจฉริยะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ มี นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี คอยให้การต้อนรับ ภายในงานมีการบรรยายธรรม เรื่อง คืนความสุขให้ชาวนา นิทรรศการให้ความรู้และการสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแบบอัจฉริยะของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชาวนา มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 395 ราย