กรมการข้าว ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

Hกรมการข้าว ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

 

03

02  01

04

กรมการข้าว ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

           วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 7.30 น. ณ ลานพระราชพิธีท้องสนามหลวง นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว นำเหล่าบรรดาผู้บริหารกรมการข้าวร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้