กรมการข้าวเข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

headกรมการข้าวเข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2.1

2

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 07.00 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นำผู้บริหารเหล่าข้าราชการและลูกจ้างกรมการข้าว เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายในงานมีพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป และพิธีปล่อยปลา  ณ ท่าน้ำเทเวศ คลองผดุงกรุงเกษม

                                                                                                    วชิรวิทย์ บุญสุข ภาพ / ข่าว