กรมการข้าว พร้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2562

H กรมการข้าว พร้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2562 

 0001

กรมการข้าว พร้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
28 กรกฎาคม 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรมการข้าว ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พร้อมลงนามถวายพระพร ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานกรมการข้าว