กรมการข้าวร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

H กรมการข้าวร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

 000001

กรมการข้าวร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการข้าว เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

สุรินทร ดำดิน: ภาพ/ข่าว