เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจาก “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ถึงมือชาวนานครศรีธรรมราช

Hเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจาก “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ถึงมือชาวนานครศรีธรรมราช

 page

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ชาวนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 57 พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 20,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยจำนวน 200 ราย โดยมี นายไชยวัฒน์ วัฒนชัย ที่ปรึกษากรมการข้าว เป็นประธานในการมอบเมล็ดพันธุ์ในครั้งนี้ ณ วัดแหลม ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช