กรมการข้าวถกแนวทางช่วยเหลือภัยแล้ง

H กรมการข้าวถกแนวทางช่วยเหลือภัยแล้ง

001

กรมการข้าวถกแนวทางช่วยเหลือภัยแล้ง

ระดมหาแนวทางช่วยเหลือชาวนาที่ประสบภัยแล้ง สั่งการเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจนาข้าวที่ประสบภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงประเมินความเสียหายหาแนวทางการเยียวยาเป็นเร่งด่วน

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมการข้าวว่า ในขณะนี้สถานการณ์น้ำ ณ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ อยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง เกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง กรมการข้าวจึงได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประสานงานกับกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกสำรวจนาข้าวทั่วประเทศ ทั้งในพื้นที่เขตชลประทานและนอกเขตชลประทานที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง พร้อมกับชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งและเข้าร่วมแก้ปัญหาอย่างทั่วถึง

“ในขณะนี้ผมรู้สึกเป็นห่วงชาวนาเป็นอย่างมาก จากการติดตามข้อมูลจากกรมชลประทาน พบว่ามีปริมาณน้ำในเขื่อนที่ใช้สำหรับอุปโภคและบริโภคมีปริมาณค่อนข้างน้อย ผมจึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคเร่งสำรวจข้อมูลเพื่อจะหาทางเยียวยาได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ จะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและออกเยี่ยมเยียนชาวนาเพื่อให้กำลังใจ” นายประสงค์ กล่าว