กรมการข้าว ร่วมหารือรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง พร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ

H กรมการข้าว ร่วมหารือรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง พร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ

กรมการข้าว
ร่วมหารือรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง พร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ
Slide1

Slide2

          เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว ได้มอบหมายให้นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้แทนกรมการข้าวนำคณะร่วมประชุมหารือกับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า, นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์, นายประพัตร โพธสุธน พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกรชาวนาลุ่มน้ำเจ้าพระยา เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำ ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก และเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ทั้งนี้สาระสำคัญที่ได้หารือร่วมกันเป็นประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำจากทั้ง 2 เขื่อน เนื่องจากขณะนี้เกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาไม่มีน้ำทำนา ปริมาณน้ำมีน้อยอาจเกิดปัญหาการแย่งน้ำได้

ต่อมานางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้แทนกรมการข้าว นำคณะเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์การปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 จังหวัดพะเยา โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแบะสหกรณ์ เป็นประธานร่วมหารือกับส่วนราชการในพื้นที่ จ. พะเยา ประกอบด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 รองผู้ว่าราชการจ.พะเยา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภาคเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับพื้นที่จ.พะเยา มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 6 แสนไร่ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปลูกข้าวเพราะขาดแคลนน้ำและประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วง

 

ขอขอบคุณภาพจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว : ข่าว