แปดริ้วจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

60724แปดริ้วจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

S 7585827

60728  20666

60712  60720

แปดริ้วจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ 

        วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยเเละพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเเปลงใหญ่ปี2562 ณ อบต.เขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายโอภาส วรวาท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ปลัดอาวุโสอำเภอพบางปะกง หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงานราชการเจ้าหน้าศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ

โดยหลังจากกล่าวเปิดงานฯ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราได้นำชมบูธนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ห้างร้านบริษัท โรงเรียนวัดเขาดินและชุมชนกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่เเละกล่าวทักทายเกษตรกรผู้มาร่วมงาน เเละรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงานก่อนเดินทางกลับ