กรมการข้าว เดินหน้าจัดงาน “วันนัดพบเกษตรกร” เรื่อง “การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวตามเขตศักยภาพของพื้นที่ (Zoning)”

Hกรมการข้าวเดินหน้าจัดงาน “วันนัดพบเกษตรกร” เรื่อง “การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวตามเขตศักยภาพของพื้นที่ (Zoning)”

001

กรมการข้าวเดินหน้าจัดงาน “วันนัดพบเกษตรกร”

เรื่อง “การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวตามเขตศักยภาพของพื้นที่ (Zoning)”

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานงาน “วันนัดพบเกษตรกร” เรื่อง การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวตามเขตศักยภาพของพื้นที่ (Zoning)” กล่าวถึงนโยบายของกรมการข้าวด้านการผลิตและมาตรฐานข้าวเพื่อการค้าพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ นางพยุงมิตร วงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ ณ แปลงนากลุ่มชาวนาร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

           โดยมี นายสถาพร ตัมวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ร่วมพบปะเกษตรกรด้านการทำเกษตรแบบอัจฉริยะและการผลิตข้าวแบบครบวงจร

         ในการนี้นางนิตยา รื่นสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีกล่าวชี้แจงถึงที่มาและวัตถุประสงค์โครงการฯในครั้งนี้

          โดยภายในงานมีกิจกรรมการสาธิต ดังนี้

-          การสาธิตการปรับพื้นที่นาด้วยเลเซอร์-เทคนิคการจัดการน้ำแบบประหยัดเปียกสลับแห้งในนาข้าว

-          การสาธิตการหว่านปุ๋ยด้วยเครื่องหว่านปุ๋ยอัจฉริยะ

-          การสาธิตการเก็บตัวอย่างก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว (สาเหตุของโลกร้อน จริงหรือ?)

-          การสาธิตการหว่านปุ๋ยด้วยโดรน และการใช้โดรนเพื่อการเกษตรอย่างปลอดภัย

-          นิทรรศการพันธุ์ข้าวเพื่อรับรองตลาดปัจจุบัน (กข77 : ข้าวพื้นนุ่ม และ กข81 : ข้าวเพื่ออุตสาหกรรม)

-          การสาธิตการทำสบู่เย็นสมุนไพร โดยอดีตรองอธิบดีกรมการข้าว

-          ตรวจเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงของข้าว

-          ช๊อป ชิม สินค้าจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

ทั้งนี้ นางรัตนา กณาพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชาวนา จากโครงการพัฒนาการทำนาต่าง ๆ ที่เข้ามาในพื้นที่

           

                   นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน