กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดี รมว.และ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

H กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดี รมว.และ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

001

กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดี รมว.และ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางร่วมแสดงความยินดีและให้การตอนรับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า, นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเข้าห้องทำงานในวันนี้เป็นวันแรก หลังจากนั้นได้เข้าประชุม ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับฟังภารกิจภาพรวมของกระทรวงฯ ก่อนกล่าวขอบคุณผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์