กรมการข้าวสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

hPRD 3750กรมการข้าวสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

 001

กรมการข้าวสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ วัดลาดปลาเค้า นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นำคณะ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมการข้าว ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย