อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่เยี่ยม กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศมข.สุโขทัย

33900อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่เยี่ยม กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศมข.สุโขทัย

 

33884

A1 001 

อธิบดีกรมการข้าวลงพื้นที่เยี่ยม กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศมข.สุโขทัย

         เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายประสงค์  ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย และติดตามการดำเนินงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ให้แนวทางปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

           กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย มีจำนวนทั้งหมด 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านพระร่วง-ดงไทย 2.กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านศรีสวรรค์ 3.กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านหนองอ้อ 4.กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านเกาะน้อย 5.กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านป่ายาง 6.กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคลองปากร้าว 7.กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านศรีนคร และ 8.กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านพิชัย โดยมีสมาชิกทั้งหมด 267 ราย และมีพื้นที่ทั้งหมด 3,823 ไร่