รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดการสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว

7750รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดการสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว

 

7750

  001

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายระบบเตือนภัยศัตรูข้าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีนางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศัตรูข้าว ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ศัตรูข้าวที่อาจจะมีการระบาดขึ้น ตลอดจนแนวทางการประกาศเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ทราบทันต่อสถานการณ์ และแจ้งเตือนพื้นที่ใกล้เคียงให้เฝ้าระวังป้องกันซึ่งจะสามารถช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตข้าวของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และสำนักงานเกษตรจังหวัด กลุ่มจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก

          นายขจร เราประเสริฐ กล่าวเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าให้นำความรู้จากการสัมมนากลับไปใช้พัฒนาปรับปรุงการทำงานเฝ้าระวังศัตรูข้าวในพื้นที่ ให้สามารถดูแลชาวนาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความสุขกับผลผลิตข้าวที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ต้องสูญเสียไปกับการระบาดทำลายของศัตรูข้าว

  

นายรัชนัย ประสงค์ใด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว : รายงาน