กรมการข้าวปล่อยขบวนเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน 60 ตันช่วยน้ำท่วม ฟื้นแหล่งปลูกข้าวภาคใต้ 6 พันไร่

h 001 sกรมการข้าวปล่อยขบวนเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน 60 ตันช่วยน้ำท่วม ฟื้นแหล่งปลูกข้าวภาคใต้ 6 พันไร่

 

กรมการข้าวปล่อยขบวนเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน 60 ตันช่วยน้ำท่วม

ฟื้นแหล่งปลูกข้าวภาคใต้ 6 พันไร่

 m 001 s

m 002 s

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. ณ สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี กรมการข้าวร่วมกับสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวทำพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ กข57 ให้กับเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีและปล่อยขบวนรถบรรทุกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่าจากข้อมูลของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 มีพื้นที่ประสบภัย 12 จังหวัด ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 11 จังหวัดในภาคใต้ ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต พังงา และสตูล โดยหลายจังหวัดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว คงเหลือจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและพัทลุงที่ยังมีน้ำท่วมขัง

เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบจากพื้นที่เกษตรด้านการเพาะปลูกพืชเสียหายสิ้นเชิง 19,833 ราย พื้นที่เสียหาย 108,931.98 ไร่ โดยเป็นพื้นที่นาข้าวมากที่สุด 79,095.30 ไร่ กระทบต่อพื้นที่ปลูกข้าวหลักของภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ทำให้ต้นข้าวได้รับความเสียหายหนักและขาดแคลนพันธุ์ข้าว คณะกรรมการบริหารจัดการการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน กรมการข้าว จึงพิจารณาจัดสรรและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข57 ซึ่งเพิ่งเก็บเกี่ยวและผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืชกำหนด ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากไร้หรือได้ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

โดยผลการประชุมมีมติให้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 603 รายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนำไปเพาะปลูกแทนข้าวที่เสียหายใน 3 จังหวัด คือ พื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 11 ตัน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 29 ตัน และอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 ตัน รวม 60 ตัน ในวันนี้จึงจัดให้มีพิธีการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน และให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมการข้าวที่ใกล้ชิดเกษตรกรในพื้นที่ประสานงานและดูแลการส่งมอบให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 10 ไร่ๆ ละ 10 กิโลกรัม เพื่อใช้ปลูกข้าวแทนพื้นที่เดิมที่เสียหายรวม 6,000 ไร่ต่อไป

           ด้านนายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา นายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวว่า สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมการข้าว เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีรองรับความต้องการของเกษตรกรให้เพียงพอ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 2,163 ราย กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญรวม 50 จังหวัดทั่วประเทศ และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงงานด้านข้าวมาอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯ จึงน้อมเกล้าฯ ถวายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข57 จำนวน 60 ตัน เมื่อคราวที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวนำมาแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้ และในนามของสมาคมฯ ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ได้ต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ และผ่านพ้นไปด้วยดี

              สำหรับข้าวพันธุ์ กข57 รับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงที่ผสมพันธุ์ระหว่างสุพรรณบุรี 1 กับ IR64 ลักษณะโดดเด่นมีความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทนอากาศหนาวได้ดีที่อุณหภูมิต่ำสุด 14 องศาเซลเซียส หากใช้วิธีหว่านน้ำตมจะมีอายุเก็บเกี่ยว 107-110 วัน และหากใช้วิธีปักดำจะมีอายุเก็บเกี่ยว 117-120 วัน เป็นข้าวอมิโลสสูงเมื่อหุงสุกมีลักษณะร่วน แข็ง ไม่หอม เลื่อมมันเล็กน้อย มีสีขาวนวล ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 714 กิโลกรัมต่อไร่.

*****************

ณภิญา มุสิกะรักษ์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

สุรชัย ดีรื่น ภาพ

7 กุมภาพันธ์ 2560