รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการประชุมรายงานผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน “ การค้นหาตำแหน่งยีนและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยอณูชีววิธี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

38457รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการประชุมรายงานผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน “ การค้นหาตำแหน่งยีนและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยอณูชีววิธี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการประชุมรายงานผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน การค้นหาตำแหน่งยีนและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยอณูชีววิธี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

page

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมรายงานผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน การค้นหาตำแหน่งยีนและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยอณูชีววิธี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 60 ราย

 

ภาพ : วชิรวิทย์ บุญสุข

ข่าว : พิมพกานต์ พุทธศิริ