รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม The Comprehensive Training to Increase Efficiency of Rice Production in the Mekong Sub-Region

38239รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม The Comprehensive Training to Increase Efficiency of Rice Production in the Mekong Sub-Region

รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม The Comprehensive Training to Increase Efficiency of Rice Production in the Mekong Sub-Region

page

                วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม The Comprehensive Training to Increase Efficiency of Rice Production in the Mekong Sub-Region โดยให้การต้อนรับนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ Senior Official’s Leader of The Mekong – Republic of Korea Cooperation,Ambassador Attached to The Ministry (เอกอัคราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ), Thailand International Cooperation Agency และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาและการวางแผนการผลิตข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่ในประเทศ

ภาพ : นายวชิรวิทย์ บุญสุข

ข่าว : พิมพกานต์ พุทธศิริ