กรมการข้าวจัดประชุมด้านการต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2560

Hกรมการข้าวจัดประชุมด้านการต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2560

 page

            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ดร.กฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมด้านการต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง การประชุมหารือแนวทางและการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกับ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยมีบุคลากรกรมการข้าวที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว