รองอธิบดีกรมการข้าวร่วมอัดรายการ NBT นี้มีคำตอบ

Hรองอธิบดีกรมการข้าวร่วมอัดรายการ NBT นี้มีคำตอบ

Slide1

 

รองอธิบดีกรมการข้าวร่วมอัดรายการ NBT นี้มีคำตอบ

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ร่วมรายการ NBT มีคำตอบให้สัมภาษณ์พูดคุยในรายการหัวข้อเรื่อง ร่วมมือ ร่วมใจ เกษตรไทย ก้าวไทยอาเซียน สู่สากล ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)

นายวชิรวิทย์ บุญสุข เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ : ภาพ