อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศวข.นครศรีธรรมราช พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

H อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศวข.นครศรีธรรมราช พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

 001

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศวข.นครศรีธรรมราช
พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

          วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และมอบแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้กำลังใจในการทำงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างภายในศูนย์ฯ