รองอธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์ช่อง 13 แฟมิลี่ “การปลูกข้าวบนพื้นที่สูง แนวพระราชดำริเพื่อความมั่นคง”

IMG 7314รองอธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์ช่อง 13 แฟมิลี่  “การปลูกข้าวบนพื้นที่สูง แนวพระราชดำริเพื่อความมั่นคง”

 

รองอธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์ช่อง 13 แฟมิลี่
“การปลูกข้าวบนพื้นที่สูง แนวพระราชดำริเพื่อความมั่นคง”

page

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ตึกมาลีนนท์ นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ “Lightning Talk กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ชุดพิเศษ “ข้าพระบาท” ตอนที่ 69 เรื่อง “การปลูกข้าวบนพื้นที่สูง แนวพระราชดำริเพื่อความมั่นคงและคุณภาพชึวิตของราษฎร" เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลโดยเฉพาะชาวไทยภูเขากับกรมการข้าว พลิกฟื้นการเกษตรที่เคยทำไร่เลื่อนลอย มุ่งส่งเสริมการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริ และขยายผลสู่การเป็นแหล่งปลูกข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวที่สำคัญของประเทศ

ร่วมติดตามรายละเอียดได้ในรายการซึ่งมีกำหนดออกอากาศช่อง 13 แฟมิลี่ วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560เวลา 09:00 น.-09:30 น.

นายนิวัติ วะปะนัง : ภาพ

นางสาวณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว