กรมการข้าวจัดใหญ่งานวันรณณรงค์ส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่ ปี62

H กรมการข้าวจัดใหญ่งานวันรณณรงค์ส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่ ปี62

Slide1

Slide2 

กรมการข้าวจัดใหญ่งานวันรณณรงค์ส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่ ปี62

             เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี โดยมีนายชัยวัฒน์ พงษ์บุญ นายอำเภอสว่างอารมณ์ กล่าวให้การต้อนรับ และนายมงคล จันทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กล่าวรายงาน

             จังหวัดอุทัยธานีมีพื้นที่ทำนาทั้งหมด 867,317 ไร่ จำนวนเกษตรกร 41,004 ครัวเรือน ซึ่งเป็นนาแปลงใหญ่ทั้งหมด 22 แปลง พื้นที่ 31,573 ไร่ มีเกษตรเข้าร่วม 1,659 ราย โดยกลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์สว่างอารมณ์เป็นหนึ่งในนาแปลงใหญ่ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท กรมการข้าว ดูแลและรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตข้าวเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การจัดการ คุณภาพ และการจัดการด้านการตลาด เพื่อให้ชุมชน มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

             นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมการข้าวยังกล่าวว่า กรมการข้าวยังมีแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางปรับรูปแบบการเกษตรในปัจจุบันไปสู่เกษตร 4.0 หรือเกษตรอัจฉริยะในอนาคต โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาสนับสนุนในการทำนา เช่น เซนเซอร์ทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตรอัจฉริยะ Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้บริหารจัดการแปลงปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบช่วยในการตัดสินใจการผลิตให้แก่เกษตรกร ทั้งการคาดการณ์ การเตือนภัยและการประเมินผลผลิต ซึ่งขณะนี้มีโครงการนำร่องที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจะขยายผลในพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคต

นายรัชนัย ประสงค์ใดนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว : รายงาน