พิธีดำนาพันธุ์ข้าวพระราชทานภายในแปลงนาส่วนพระองค์ 904

Hพิธีดำนาพันธุ์ข้าวพระราชทานภายในแปลงนาส่วนพระองค์ 904

62 06 12 1 1

พิธีดำนาพันธุ์ข้าวพระราชทานภายในแปลงนาส่วนพระองค์ 904

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ แปลงนาส่วนพระองค์ 904 ภายในพระราชอุทยาน พระที่นั่งอัมพรสถาน พลอากาศตรีธีระ เชียงทอง รองราชเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีดำนาพันธุ์ข้าวพระราชทาน ณ แปลงนาส่วนพระองค์ 904 โดยมีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบดูแลแปลงนาดังกล่าว ในการนี้นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับกล้าพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ใช้ปักดำในครั้งนี้ เป็นกล้าพันธุ์ข้าวที่หว่านเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2562 โดยพันธุ์ข้าวที่ได้ปลูกในวันนี้ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดูแลตลอดขั้นตอนการปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562

*********************