อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศมข.อุบลราชธานี พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

 Hอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศมข.อุบลราชธานี พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

2562 06 11

 

     อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศมข.อุบลราชธานี พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

           วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว และนางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการและลูกจ้างให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และให้แนวทางปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้กำลังใจในการทำงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างภายในศูนย์ฯ