อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมพื้นที่ โครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร

hอธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมพื้นที่ โครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร

 2562 06 11

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมพื้นที่ โครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่(Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร

           วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ โครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อีกทั่งนายประสงค์ ประไพตระกูล ได้พูดคุยและรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และให้แนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเยี่ยมนิทรรศการภายในงาน