อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศมข.ศรีสะเกษ พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

hอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศมข.ศรีสะเกษ พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

2562 06 11

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศมข.ศรีสะเกษ พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

           วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างให้การต้อนรับและอธิบายถึงขอบเขตการทำงาน ภารกิจและหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการนี้ได้รับฟังความคิดเห็น ปัญหา และให้แนวทางปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้กำลังใจในการทำงานแก่ข้าราชการและลูกจ้างภายในศูนย์ฯ