อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

Hอธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

Presentation1

 

           เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าวพร้อมคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ โดยมี นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ให้การต้อนรับ และทั้งนี้ได้เยี่ยมชมโรงสีข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก